vineri, 11 ianuarie 2013Activitatatea nr: 4:   
Lecţii demonstrative de îndrumare a lecturii particulare
Titlul activităţii: ,,Tainele lecturii”
Tipul activităţii: frontală
Data/perioada de desfăşurare: septembrie, octombrie, noiembrie la începutul fiecărui an şcolar
Locul desfăşurării: sălile de clasă , biblioteci
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi 500 ,cadre didactice 30, părinţi 30, reprezentanţi ai comunităţii 5 etc): elevii şi cadrele didactice implicate în proiect
Responsabil: învăţătorii şi profesorii de română
Beneficiari: elevii şcolilor implicate în proiect
Metode/mijloace de realizare: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, fişele de lectură,
Modalităţi de evaluare: caietul de lecturi sau jurnalul de lectură particulară
 Învăţătorii şi  profesorii vor susţine  lecţii demonstrative de îndrumare a lecturii particulare folosind ca text suport poezii sau proză, indicându-le elevilor cerinţele urmărite în funcţie de genul operei literare în care se încadrează lectura. Elevii vor primi o schemă-tip care va sistematiza ceea ce se va urmări în lectura abordată sau vor folosi culegeri de texte literare rezolvând cerinţele solicitate în acestea.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu