vineri, 11 ianuarie 2013

Activitatea nr.2

Vizite la bibliotecile şcolare, la biblioteca orăşenească, CDI, Biblioteca Judeţeană B-N
Titlul activităţii: ,,În galaxia lecturilor”
Tipul activităţii: colectivă
Data/perioada de desfăşurare: luna octombrie, noiembrie al fiecărui an şcolar
Locul desfăşurării: bibliotecile şcolilor şi biblioteca orăşenească, CDI, Biblioteca Judeţeană B-N
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi-500, cadre didactice 30 părinţi 30, reprezentanţi ai comunităţii  5 etc) - colectivele claselor de elevi care s-au înscris în proiect
Responsabil: învăţătorii şi profesorii de limba română implicaţi în proiect
Beneficiari: elevii claselor I –VIII de la cele trei şcoli
Metode/mijloace de realizare: vizite la biblioteci, prezentarea fondului de carte , conversaţia, explicaţia , demonstraţia,Modalităţi de evaluare: lecturi demonstrative, compuneri, postere, eseuri, Power Point, filme, albume foto pe site-ul şcolilor

Elevii confruntă lista de lecturi recomandată cu fondul de carte al bibliotecilor, identifică aceste cărţi, îşi notează datele lor esenţiale (titlul, autorul, editura, anul apariţiei, colecţia), se vor organiza lecturi demonstrative din operele indicate. Vor fi instruiţi cum să completeze o fişă de împrumut şi cum să păstreze cărţile împrumutate. Se vor vizita librării sau alte fonduri particulare de carte existente în localităţile celor trei şcoli.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu