vineri, 11 ianuarie 2013Activitatea nr.:1 
Afişarea de liste cu lecturi particulare în fiecare clasă, distribuirea listelor la bibliotecile şcolilor implicate în proiect
Titlul activităţii: ,,Printre cărţi”
Tipul activităţii: individuală
Data/perioada de desfăşurare: la începutul fiecărui an şcolar lunile septembrie, octombrie şi noiembrie (reactualizate permanent)
Locul desfăşurării: săli de clasă, biblioteci, CDI
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc): 500 elevi, 30 cadre didactice, bibliotecarii şcolari şi orăşeneşti
Responsabil: prof. Ioan Radu Zăgreanu pentru ciclul gimnazial, prof. pt. înv. primar, Liuţa Zăgreanu pentru ciclul primar
Beneficiari: elevii şcolilor implicate în proiect
Metode/mijloace de realizare: conversaţia, lectura explicativă, expunere, explicaţie, proiectii Power Point, filme
Modalităţi de evaluare: chestionar
Propunerea unor liste de lecturi:
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu